pic

 

Dla pacjenta

Jak zostać uczestnikiem badania klinicznego?

Pacjenci chcący wziąć udział w badaniu klinicznym muszą spełniać ściśle określone kryteria włączenia do programu medycznego oraz uzyskać akceptację lekarza prowadzącego dane badanie kliniczne. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu klinicznym napisz do nas na adres mail: office@maxmed24.pl lub zadzwoń pod numer telefonu: +48 502 797 488.

Korzyści z badań klinicznych:

 • Dostęp do nowoczesnych, często jeszcze powszechnie niedostępnych metod leczenia oraz procedur medycznych;
 • Możliwość wykonywania szerokiego zakresu badań, często niedostępnych w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej;
 • Bezpłatny dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz procedur leczenia wg. międzynarodowych standardów;
 • Opiekę medyczną podczas udziału w badaniu klinicznym;
 • Uzyskanie bogatszej wiedzy na temat jednostki chorobowej;
 • Udział w powstawaniu nowego leku, które może być pomocny wielu pacjentom;
 • Zwrot kosztów dojazdu na badania.

Prawa pacjenta:

 • Pacjent ma prawo do dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w badaniu;
 • Pacjent ma prawo do odmowy udziału w zaproponowanym badaniu;
 • Pacjent ma prawo do wycofania Świadomej Zgody oraz przerwania udziału w badaniu w każdej chwili bez podania przyczyny;
 • Prawo do informacji o stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania;
 • Prawo do kopii z uzyskanych wyników laboratoryjnych oraz dokumentacji medycznej;
 • Prawo do informacji o zastosowanym leku badanym;
 • Prawo do stałego kontaktu z lekarzem prowadzącym;
 • Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych;
 • Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących badanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję o uczestnictwie w badaniu.

Obowiązki pacjenta:

 • Pacjent ma obowiązek przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego;
 • Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym ma obowiązek zgłaszania się na wszystkie zaplanowane wizyty, w przypadku, gdy pacjent nie może przyjść na wizytę powinien poinformować ośrodek/lekarza prowadzącego telefonicznie;
 • Pacjent ma obowiązek dostarczenia informacji o przebytych chorobach oraz obecnym stanie zdrowia;
 • Pacjent powinien poinformować ośrodek o wszelkich działaniach niepożądanych, jakie wystąpiły w trakcie trwania badania klinicznego.

pic

Chcesz zostać uczestnikiem badania klinicznego?

Zadzwoń! +48 502 797 488